Notícies

24 març 2016
Exposició al públic de la proposta de modificació puntual del  Pla General Urbanístic del sector "La Fàbrica"  terme municipal d’Or
2 maig 2014
Exposició al públic del pla especial urbanístic per a la implantació d'una estació de servei a la cruïlla de les carreteres C-26 i GIV
2 maig 2014
El dia 5/3/2012, el programa El Medi Ambient, que s’emet a TV3 a les 14:20, va estar dedicat a “la gestió ambiental als micropobles”