Edictes

Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2616 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de dos projectes d'obra
Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 603 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 6-0 Edicte: 10205 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de dos projectes d'obra
Exercici: 2021 Bop: 6-0 Edicte: 10204 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'annex al Reglament d'explotació de la deixalleria: protocol d'acceptació dels residus de fibrociment
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9980 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva d'una ordenança fiscal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9993 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9718 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9221 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 7960 AJUNTAMENT D'ORDIS - Informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una explotació ramadera
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 7959 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de modificació del Reglament d'explotació del servi de minideixalleria