Edictes

Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8428 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6650 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci de derogació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 136-0 Edicte: 6264 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació definitiva d'un estudi de detall
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4985 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4918 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4701 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'exposició pública de la derogació de l'Ordenança reguladora de l'aplicació de fems, purins i fangs de depuradora als camps
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4699 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte de contractació de personal laboral temporal per màxima urgència
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3073 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3020 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 69-0 Edicte: 3015 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança