Edictes

Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 641 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12072 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10966 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9482 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 203-0 Edicte: 9273 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2022 Bop: 186-0 Edicte: 8372 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 181-0 Edicte: 8258 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei municipal de llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6952 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa del servei municipal de llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4794 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva d'un projecte obra
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4786 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2022