Edictes

Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1786 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1527 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci pel qual es fa pública la sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 593 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 549 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'exposició pública de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 355 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11041 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10377 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'informació pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9640 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 192-0 Edicte: 8428 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6650 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci de derogació d'una ordenança