Edictes

Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4985 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4918 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4701 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'exposició pública de la derogació de l'Ordenança reguladora de l'aplicació de fems, purins i fangs de depuradora als camps
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4699 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte de contractació de personal laboral temporal per màxima urgència
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3073 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3020 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 69-0 Edicte: 3015 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 29-0 Edicte: 987 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública de l'Ordenança municipal reguladora de l'aplicació de fems, purins i fangs de depuradora als camps
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 694 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 9-0 Edicte: 96 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la contractació d'un peó de neteja