Edictes

Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 7960 AJUNTAMENT D'ORDIS - Informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una explotació ramadera
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 7959 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de modificació del Reglament d'explotació del servi de minideixalleria
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7944 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7706 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'establiment i la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6895 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5155 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició pública de l'alteració de la qualificació jurídica d'un camí públic
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4322 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva d'un projecte executiu
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4219 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició al públic del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 927 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició al públic del projecte executiu franges de protecció forestal
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 495 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020