Edictes

Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4794 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva d'un projecte obra
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4786 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4505 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4109 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3409 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3227 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2930 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1963 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2022 Bop: 43-0 Edicte: 1481 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra
Exercici: 2022 Bop: 39-0 Edicte: 1305 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana