Edictes

Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11300 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10963 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10243 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10291 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de la modificació del projecte de delimitació de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9796 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de les bases reguladores de les ajudes per al transport per estudis post obligatoris entre els/les joves estudiants d'Ordis
Exercici: 2021 Bop: 211-0 Edicte: 9126 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8161 AJUNTAMENT D'ORDIS - Informació pública de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al transport per estudis post obligatoris entre els/les joves estudiants d'Ordis
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6607 AJUNTAMENT D'ORDIS - Convocatòria de les places de jutge de pau titular i de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4761 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició pública del Compte general per a l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2616 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de dos projectes d'obra