Edictes

Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5155 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició pública de l'alteració de la qualificació jurídica d'un camí públic
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4322 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva d'un projecte executiu
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4219 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició al públic del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 927 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició al públic del projecte executiu franges de protecció forestal
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 495 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10240 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'informació pública del pressupost general per a l'exercici 2020, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10147 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9521 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació definitiva del canvi de denominació d'una plaça
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8486 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8431 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2019